Algemene Voorwaarden

Nederlands
Op alle rechtsbetrekkingen van The Portrait Studio en Kevin van der Brug zijn de Algemene Voorwaarden van DuPho van toepassing. DuPho staat voor Dutch Photographers en is de beroepsorganisatie voor professionele fotografen.

Download: Algemene Voorwaarden DuPho 2016